Cosis verbetert trainingen met Trainingseffect Monitor

CosisCosis is een organisatie die zorg en ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek, voornamelijk in de provincies Groningen en Drenthe. Cosis levert zowel langdurige- als ambulante zorg en doet dat met met zo’n 3700 medewerkers en 1500 vrijwilligers.

“Wij waren al een tijdje bezig met de invoering van een aantal bewezen methodieken. Wij wilden dat alle locaties zich gingen bekwamen in een bewezen methodiek, met als doel de zorg en dienstverlening aan de cliënt te verbeteren.”

We sturen nou iedereen wel op een trainingen maar eigenlijk weten we niet zo heel goed wat dat nou met ze doet.

“Er waren al veel locaties op training geweest. Maar ons bekroop steeds het gevoel: We sturen nou iedereen wel op trainingen maar eigenlijk weten we niet zo heel goed wat dat nou met ze doet. En vanuit de kant van P&O werd erop gewezen dat uitsluitend meten van ‘Ben je tevreden over de cursus?’ misschien wel onvoldoende was. Hoe zou je dat nou beter kunnen doen? Door ook te kijken naar: Wat gebeurt er nou na die training met het geleerde? Toen ons werd verteld dat TEM daar een instrument voor was, waren wij zeer geïnteresseerd.”

We zagen dat er rondom een bepaalde cursus toch een probleem was met de aansluiting bij de praktijk. Dat hebben we gelijk kunnen tackelen.

“Wat we vooral zagen is dat wij de mensen met TEM meteen een tijdje konden volgen. We konden kijken naar: wat zijn de verwachtingen van de initiatiefnemers geweest, van het MT in dit geval. Maar ook: wat verwachten de medewerkers zelf? Dat gaf op zich al mooie informatie, omdat je soms grote verschillen ziet in verwachtingen die mensen hebben. Dus de een zal teleurgesteld zijn waar de ander zeer tevreden is. Het is goed om dat te weten.”

“Maar daar komt nog bij dat we vervolgens ook met die meting konden kijken naar: ben je nou van plan om er echt mee te gaan werken? Zie je het zitten? Ben je er blij mee? Dat soort vragen. En die gaven een mooi beeld van het enthousiasme waarmee mensen aan de slag willen. En omdat we drie maanden later nog eens gevraagd hebben hoe het is gegaan en hoe het is bevallen, kregen we ook daar antwoord op.”

“Wat we konden zien was het verschil in verwachtingen tussen de diverse partijen, de mate waarin de mensen tevreden waren, maar nog belangrijkers: de mate waarin mensen er na een aantal maanden mee werken. Dat was natuurlijk heel plezierig omdat we mede daardoor al in een vroegtijdig stadium op sommige punten konden bijsturen.”

De financiering van dit traject kwam vanuit de innovatiegelden, via het Menzis zorgkantoor. Een eis daaraan is dat je ook voortgangsrapportages maakt en dat je resultaten laat zien.

Zo hebben we over verwachtingen gezegd tegen leidinggevenden: “Jullie hebben een veel hogere verwachting dan je medewerkers. Weet dat, want het kan wel de manier beïnvloeden waarop jullie daarnaar kijken.” Aan de andere kant zagen we dat er rondom een bepaalde cursus toch een probleem was met de aansluiting bij de praktijk. Dat hebben we gelijk kunnen oppakken en verbeteren. Een laatste stukje, namelijk ‘landt het wel of niet,’ heeft ons ook veel inzicht gegeven in waarom mensen er uiteindelijk toch minder mee gingen werken.”

Trainingseffect Monitor gaf een prima onderbouwing van datgene wat we zelf al wel een beetje dachten, maar toen nog niet goed hard konden maken.

En TEM gaf een prima onderbouwing van datgene wat we zelf al wel een beetje dachten, maar toen nog niet hard konden maken. De zorgverzekeraar zei tegen ons: “Jullie doen meer dan alleen maar zeggen: nou we hebben ernaar gekeken en iedereen heeft het gedaan, we zijn tevreden. Nee, je kijkt nog iets verder dan je neus lang is. Dat vinden wij heel mooi.” 
Dus uiteindelijk hebben we ook het volledige bedrag dat ervoor stond aan innovatiegelden gekregen. En daar waren we natuurlijk zeer blij mee.”

Ernst Paul Faber Senior Adviseur Cosis
Ernst Paul Faber, kwaliteitsadviseur bij
Cosis vertelt over zijn ervaring met de
Trainingseffect Monitor (TEM).

Ook het effect van je trainingen meten? Dat kan met de Trainingseffect Monitor