Mogelijkheden van een effectmeting

Wat vinden medewerkers van een training?

 Wat vinden medewerkers

Met de effectmeting meet je het gedag van deelnemers na een training. Daarvoor bevragen we deelnemers en hun managers wat zij als effect ervaren. Dat doen we met korte enquêtes direct na een training en 90 dagen na een training. We vragen ook wat managers zien van de effecten. En vooraf aan een training vragen we de initiators om een inschatting te maken van de te verwachten effecten.

Je maakt zelf zo veel effectmetingen als je wilt

 Maak zelf effectmetingen

Zie een effectmeting als een project. Jij geeft aan voor welke training je het effect wilt meten. Met een spreadsheet vul je de effectmeting met gegevens van initiators, deelnemers en hun managers. Als alles juist is voorbereid, start je de effectmeting. Je hoeft dan alleen nog maar te wachten tot de rapportage binnenkomt. Natuurlijk kun je tussendoor voortgangsrapportages opvragen.

We sturen meerdere enquêtes naar gebruikers

 Meerdere enquetes

Een effectmeting start met een korte enquête voor de initiators. Daarna sturen we deelnemers een enquête direct nadat zij een training hebben afgerond. 90 Dagen later sturen we nog een enquête aan de deelnemers én sturen we hun managers een enquête. Dat alles gebeurt geheel automatisch.

Het systeem herinnert de gebruikers

 Herinneringen

Enquêtes worden nooit door iedereen meteen ingevuld. Daarom sturen we automatisch herinneringen aan die gebruikers die de enquête nog niet hebben ingevuld.

Rapportages mailen we - ze geven stuurinformatie

 Rapportages

Dat is natuurlijk het einddoel. Om via de rapportages erachter te komen waar je je training kunt verbeteren. Naast gedrag meten we ook 12 randvoorwaarden en rapporteren daarop. Daarmee heb je genoeg informatie om je trainingen nog effectiever te maken.

Starten is eenvoudig en kan zonder abonnement

 Eenvoudig starten

Starten is heel eenvoudig. Je maakt een gratis account aan en start een effectmeting. De eerste krijg je gratis van ons. Je rekent af met iDEAL voor precies dat wat je gebruikt. Geen abonnementen en geen lange opstarttrajecten. Zie onze prijzen voor de mogelijkheden.